20. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 11. jun 2019. godine (utorak), u sali broj 13. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

20. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

 1. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 2. PREDLOG ODLUKE O DRUGOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
 3. PREDLOG POSLOVNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ.
 4. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MESNIM ZAJEDNICAMA NA PODRUČJU OPŠTINE KOSJERIĆ.
 5. PREDLOG ODLUKE O STAVLjANjU VAN SNAGE ODLUKE O ZAKLjUČENjU UGOVORA O OTUĐENjU GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NEPOSREDNOM POGODBOM PO CENI MANjOJ OD TRŽIŠNE.
 6. ODLUKA O REALIZACIJI PROJEKTA ZAMENE JAVNE RASVETE ŠTEDLjIVIM LED SVETILjKAMA.
 7. PREDLOG PRAVILNIKA O STAMBENOJ PODRŠCI, POSTUPKU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA PRUŽANjE STAMBENE PODRŠKE NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
 8. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA ZA PERIOD 01.01.2019. GODINE DO 31.03.2019. GODINE.
 9. PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
 10. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE.
 11. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU DRUGOSTEPENE IZBORNE KOMISIJE.
 12. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANjE PREDLOGA NAZIVA ULICA I TRGOVA.
 13. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANjE PREDLOGA NAZIVA ULICA I TRGOVA.
 14. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“ U KOSJERIĆU.
 15. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“ U KOSJERIĆU.
 16. IZVEŠTAJ O RADU TURISTIČKE REGIJE ZAPADNE SRBIJE ZA 2018. GODINU.
 17. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JKP „DUBOKO“ UŽICE ZA 2018. GODINU.
 18. IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANjA JKP „DUBOKO“ UŽICE ZA 2019. GODINU.
 19. ODBORNIČKA PITANjA.
 20. RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Ivan Likić

Zvučni zapis sa sednice:


Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE

Izbornik