2. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 12. jul 2013. godine (petak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati

2. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći

D N E V N I  R E D

  1. IZBOR VERIFIKACIONE KOMISIJE.
  2. IZVEŠTAJ VERIFIKACIONE KOMISIJE, RASPRAVA PO ISTOM I VERIFIKACIJA MANDATA ODBORNIKA.
  3. PREDLOG ODLUKE O ZADUŽIVANjU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA FINANSIRANjE KAPITALNIH OBJEKATA.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Dragan Tulimirović

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik