19. седница СО Косјерић

На 19. седници Скупштине општине Косјерић, одржане дана 25. априла 2019. године у сали број 13 на првом спрату Народне библиотеке у Косјерићу, са почетком у 10,00 сати усвојен је и разматран следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

 1. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРВОМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ.
 3. ОДЛУКА О РАСПУШТАЊУ САВЕТА МЗ БРАЈКОВИЋИ И ИМЕНОВАЊЕ ПОВЕРЕНИКА ОПШТИНЕ
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ДОНОШЕЊА ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 6. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ.
 8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ.
 9. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2019.Г
 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП “ДУБОКО “, УЖИЦЕ.
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ.
 13. ПРОГРАМ РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2019. ГОДИНУ.
 14. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “ОЛГА ГРБИЋ“, КОСЈЕРИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ.
 15. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, КОСЈЕРИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ.
 16. ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА, УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ.
 17. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 18. РАЗНО.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић

Звучни запис са седнице:

Изборник