19. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 21. decembar 2017. godine (četvrtak) u sali broj 3.(sala u prizemlju), sa početkom u 10,00 sati:

19. SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći :

D N E V N I R E D

  1. NACRT ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
  2. NACRT ODLUKE O PRISTUPANjU PROMENI STATUTA OPŠTINE KOSJERIĆ.
  3. ODLUKA O POTVRĐIVANjU ODLUKE PREDSEDNIKA OPŠTINE O POKRETANjU POSTUPKA ZA OTUĐENjE KAT. PAR.BR.23/1 K.O.VAROŠ KOSJERIĆ
  4. RAZNO.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik