18. седница СО Косјерић

На основу члана 73. и члана 75. став 1. Пословника Скупштине општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 10/08), С А З И В А М за 10. јул 2015. године (петак), у сали број 11. на првом спрату Народне библиотеке у Косјерићу, са почетком у 10,00 сати

18. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем, следећи

Д Н Е В Н И  Р Е Д

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МОДЕЛУ И МЕТОДУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР КОСЈЕРИЋ.
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ СА ПРОГРАМОМ ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ПЕРИОД 2015. – 2019. ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ДАЛЕКОВОДА ДВ БР.116/1 ТС “КОСЈЕРИЋ“-ТС “СЕВОЈНО“.
  4. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ КЈП “ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ ЗА 2014. ГОДИНУ.
  5. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ КЈП “ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ ЗА 2014. ГОДИНУ.
  6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП “ГРАДСКА ТОПЛАНА“, КОСЈЕРИЋ ЗА 2014. ГОДИНУ.
  7. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

Аудио запис са седнице можете послушати ОВДЕ.

Изборник