18. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 10. jul 2015. godine (petak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati

18. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem, sledeći

D N E V N I  R E D

  1. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O MODELU I METODU PRIVATIZACIJE JAVNOG PREDUZEĆA INFORMATIVNI CENTAR KOSJERIĆ.
  2. PREDLOG ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU POSTAVLjANjA MANjIH PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA U OPŠTINI KOSJERIĆ SA PROGRAMOM POSTAVLjANjA MANjIH MONTAŽNIH OBJEKATA ZA PERIOD 2015. – 2019. GODINA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
  3. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA REKONSTRUKCIJU, ADAPTACIJU I DOGRADNjU DALEKOVODA DV BR.116/1 TS “KOSJERIĆ“-TS “SEVOJNO“.
  4. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU KJP “ELAN“, KOSJERIĆ ZA 2014. GODINU.
  5. DAVANjE SAGLASNOSTI KJP “ELAN“, KOSJERIĆ ZA 2014. GODINU.
  6. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JKP “GRADSKA TOPLANA“, KOSJERIĆ ZA 2014. GODINU.
  7. ODBORNIČKA PITANjA.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Dragan Tulimirović

Audio zapis sa sednice možete poslušati OVDE.

Izbornik