18. sednica SO Kosjerić

PREDMET: Poziv na sednicu

Na osnovu člana 102., člana 105. i člana 111.  Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M  za 30.03.2023. godine (četvrtak), u  sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

18. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

1.PREDLOG ODLUKE O PRVOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2023. GODINU.
-materijal u prilogu-

2.PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU REVIZORA ZA OBAVLjANjE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2022. GODINU
-materijal u prilogu-

3.DAVANjE SAGLASNOSTI NA ZAHTEVA ZA PREDHODNU SAGLASNOST ZA ZADUŽENjE JKP ”GRADSKA TOPLANA „ KOSJERIĆ
-materijal u prilogu-

4.DAVANjE SAGLASNOSTI NA PRVE IZMENE PROGRAMA POSLOVANjA JKP ”GRADSKA TOPLANA „ KOSJERIĆ ZA 2023 GODINU.
-materijal u prilogu-

5.PREDLOG IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2022. GODINU
-materijal u prilogu-

6.PREDLOG GODIŠNjEG PLANA RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2023. GODINU
-materijal u prilogu-

7.PREDLOG IZVEŠTAJA O RADU ZA 2022.GODINU NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“ KOSJERIĆ
-materijal u prilogu-

8. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAMA RADA ZA 2023.GODINU NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“ KOSJERIĆ
-materijal u prilogu-

9. DAVANjE SAGLASNOSTI NA STATUT NARODNE BIBLIOTEKE “SRETEN MARIĆ“ KOSJERIĆ
-materijal u prilogu-

10 PREDLOG PROGRAMA ZAŠTITE, UNAPREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2023.GODINU
-materijal u prilogu-

11. PREDLOG PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2023.GODINU
-materijal u prilogu-

12. ODBORNIČKA PITANjA

13. RAZNO                       

PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
 Tatjana Koković

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Zvučni zapis sa sednice:

 

Izbornik