17. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73 i 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 31.01.2019. godine (četvrtak), u sali broj 13, na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 časova:

17. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

  1. PREDLOG ODLUKE O MREŽI PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ.
  2. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA OPŠTINSKU STIPENDIJU.
  3. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ.
  4. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ.
  5. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“ KOSJERIĆ.
  6. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“ KOSJERIĆ.
  7. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA KOMISIJE ZA BUDžET I FINANSIJE.
  8. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA BUDžET I FINANSIJE.
  9. ODBORNIČKA PITANjA.
  10. RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE, 
Ivan Likić

Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik