17. седница СО Косјерић

На основу члана 73. и члана 75. став 1. Пословника Скупштине општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић“, број 10/08), С А З И В А М за 2. јун 2015. године (уторак), у сали број 11. на првом спрату Народне библиотеке у Косјерићу, са почетком у 10,00 сати

17. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем, следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2014. ГОДИНУ.
 2. ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 2014. ГОДИНУ.
 3. ПЛАН РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ.
 4. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2015. ГОДИНУ.
 5. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2015. ГОДИНУ.
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА СПОРТ, СПОРТСКЕ КЛУБОВЕ, СПОРТСКА УДРУЖЕЊА, СПОРТИСТЕ И СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ КОСЈЕРИЋ.
 7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА КЈП “ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ.
 8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА КЈП “ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ.
 9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “МИТО ИГУМАНОВИЋ“, КОСЈЕРИЋ.
 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “МИТО ИГУМАНОВИЋ“, КОСЈЕРИЋ.
 11. ИЗВЕШТАЈ САВЕТА ЗА ЗДРАВСТВО ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, ЗА ПЕРИОД ОД 1. 12. 2013. ГОДИНЕ ДО 1.12.2014. ГОДИНЕ.
 12. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ.
 13. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ДУБОКО“, УЖИЦЕ ЗА 2015. ГОДИНУ.
 14. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП “ДУБОКО“, УЖИЦЕ ЗА 2014. ГОДИНУ.
 15. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ “СРЕТЕН МАРИЋ“, КОСЈЕРИЋ ЗА 2014. ГОДИНУ, СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2014. ГОДИНУ.
 16. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦРВЕНОГ КРСТА КОСЈЕРИЋ ЗА 2014. ГОДИНУ.
 17. НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОСЈЕРИЋ ЗА 2014. ГОДИНУ.
 18. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈП „ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР КОСЈЕРИЋ“ ЗА 2014.ГОДИНУ.
 19. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2014. ГОДИНУ.
 20. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА.
 21. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2012. ГОДИНУ И 2013.ГОДИНУ КЈП “ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ.
 22. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Драган Тулимировић

Записник са седнице можете преузети ОВДЕ.
Материјал са седнице можете преузети ОВДЕ.
Аудио запис са седнице можете послушати ОВДЕ.

Изборник