16. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 25. decembar 2018. godine (utorak), u sali broj 13. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

16. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I  R E D

 1. KONSTATOVANjE PRESTANKA FUNKCIJE ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ, NA OSNOVU PODNETE OSTAVKE.
 2. IZBOR VERIFIKACIONE KOMISIJE.
 3. IZBOR ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA.
 4. PREDLOG ODLUKE O SEDMOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 5. PREDLOG BUDžETA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
 6. KADROVSKI PLAN OPŠTINSKE UPRAVE ZA 2019. GODINU.
 7. PREDLOG ODLUKE SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ O REALIZACIJI BUDžETA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U DELU PLANIRANIH RASHODA ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2019. GODINU.
 8. PREDLOG NASELjENIH MESTA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 9. IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANjA JKP „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ.
 10. PROGRAM POSLOVANjA JKP „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
 11. PROGRAM POSLOVANjA KJP „ELAN“ KOSJERIĆ ZA 2019. GODINU.
 12. PROGRAM POSLOVANjA JKP „DUBOKO“ UŽICE ZA 2019. GODINU.
 13. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“ KOSJERIĆ.
 14. PREDLOG REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“ KOSJERIĆ.
 15. ODBORNIČKA PITANjA.
 16. RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE, 
Ivan Likić

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.
Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik