15. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić”, broj 10/08), S A 3 I V A M za 13. novembar 2018. godine (utorak), u sali broj 13. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

15. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

 1. VERIFIKACIJA MANDATA ODBORNIKA.
 2. PREDLOG ODLUKE O ŠESTOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 3. IZVEŠTAJ ORGANIZACINOG ODBORA SPROVEDENE 38. TURISTIČKE MANIFESTACIJE „ČOBANSKI DANI“ U KOSJERIĆU.
 4. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBRORA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“ U KOSJERIĆU.
 5. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBRORA NARODNE BIBLIOTEKE „SRETEN MARIĆ“ U KOSJERIĆU.
 6. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U KOSJERIĆU.
 7. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U KOSJERIĆU.
 8. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE U KOSJERIĆU.
 9. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE U KOSJERIĆU.
 10. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE JORDAN ĐUKANOVIĆ U VARDI.
 11. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE JORDAN ĐUKANOVIĆ U VARDI.
 12. NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA BUDžET I FINANSIJE.
 13. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA BUDžET I FINANSIJE.
 14. ODBORNIČKA PITANjA.
 15. RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Ivan Likić

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.
Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik