15. sednica SO Kosjerić

06-54/2022
15.12.2022. godine
K O S J E R I Ć

SVIM ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE
PREDMET: Poziv na sednicu.

Na osnovu člana 102.  i člana 105.  Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M  za 22.12. 2022. godine (četvrtak), u  sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

15. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

 

 1. PREDLOG ODLUKE O OSMOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2022. GODINU
  -materijal u prilogu-
 2. PREDLOG ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2023. GODINU
  -materijal u prilogu-
 3. PREDLOG KADROVSKOG PLANA OPŠTINSKE UPRAVE KOSJERIĆ ZA 2023. GODINU
  -materijal u prilogu-
 4. PREDLOG ODLUKE O PROGLAŠENjU PROJEKTA „SRPSKO SELO“ ZA PROJEKAT OD ZNAČAJA ZA OPŠTINU KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu
 5. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA POVRŠINSKI KOP – EKSPLOATACIJU DIJABAZA KAO GRAĐEVINSKO – TEHNIČKOG KAMENA „VELIKI BAŠINAC“ U OPŠTINI KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu-
 6. PREDLOG ODLUKE O IZRADI MURALA NA OBJEKTU SPORTSKA HALA KO VAROŠ KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu-
 7. DAVANjE SAGLASNOSTI NA POSEBAN  PROGRAM O KORIŠĆENjU SREDSTAVA IZ BUDžETA OSNIVAČA ZA JKP   REGIONALNI CENTAR ZA VODNE USLUGE“ SKRAPEŽ VODE“ POŽEGA
  -materijal u prilogu-
 8. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JKP „GRADSKA TOPLANA“ KOSJERIĆ ZA 2023. GODINU
  -materijal u prilogu-
 9. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA KJP „ELAN“ KOSJERIĆ ZA 2023. GODINU
  -materijal u prilogu-
 10. DAVANjE SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JKP „DUBOKO“ UŽICE ZA 2023. GODINU
  -materijal u prilogu-
 11. DAVANjE SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA O CENAMA ODLAGANjA OTPADA NA REGIONALNOJ SANITARNOJ DEPONIJI DUBOKO U PERIODU  OD 01.01.2023.GODINE I CENAMA OSTALIH USLUGA  JKP „ DUBOKO“ UŽICE
  -materijal u prilogu-
 12. DAVANjE SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ MANIFESTACIJI 41. „ČOBANSKI DANI“ 2022. GODINE
  -materijal u prilogu-
 13. ODBORNIČKA PITANjA
 14. RAZNO

PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Tatjana Koković

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Zvučni zapis sa sednice:

 

Izbornik