11. седница СО Косјерић

Број: 06-34/2022
21.06.2022. године
К О С Ј Е Р И Ћ

СВИМ ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 

ПРЕДМЕТ: Позив на седницу.

На основу члана 102.  и члана 105.  Пословника Скупштине општине Косјерић (“Службени лист општине Косјерић“, број: 6/19 ), С А З И В А М  за 28ун  2022.године (уторак),  у сали број 11 на првом спрату Народне библиотеке у Косјерићу,  са почетком у 10,00 сати:

11. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 1. ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИКА РАДОЈКА ГАВРИЛОВИЋА
  -материјал у прилогу-
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2021.ГОДИНУ
  -материјал у прилогу-
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЧЕТВРТОМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2022.ГОДИНУ
  -материјал у прилогу
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ КОПА МРЧИЋИ У КО МРЧИЋИ ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ
  -материјал у прилогу-
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕВОЗУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
  -материјал у прилогу-
 6. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП “ ГРАДСКА ТОПЛАНА “ КОСЈЕРИЋ ЗА 2021.ГОДИНУ
  -материјал у прилогу-
 7. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ
  -материјал у прилогу-
 8. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ КЈП “ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ ЗА 2021.ГОДИНУ
  -материјал у прилогу-
 9. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2021.ГОДИНУ КЈП ЕЛАН КОСЈЕРИЋ
  -материјал у прилогу-
 10. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ФОРМИРАЊУ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА КЈП ЕЛАН КОСЈЕРИЋ
  -материјал у прилогу-
 11. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ФОРМИРАЊУ ЦЕНА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА  КЈП “ЕЛАН”  КОСЈЕРИЋ
  -материјал у прилогу-
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ МУРАЛА НА ОБЈЕКТУ ПОСЛОВНА ЗГРАДА У УЛ. СПОРТСКИ ЦЕНТАР -ПОЛИГОН
  -материјал у прилогу-
 13. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
 14. РАЗНО

Материјал са седнице можете преузети ОВДЕ.

Звучни запис са седнице:

Изборник