11. sednica SO Kosjerić

Broj: 06-34/2022
21.06.2022. godine
K O S J E R I Ć

SVIM ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE

 

PREDMET: Poziv na sednicu.

Na osnovu člana 102.  i člana 105.  Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj: 6/19 ), S A Z I V A M  za 28.jun  2022.godine (utorak),  u sali broj 11 na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću,  sa početkom u 10,00 sati:

11. SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

 1. POTVRĐIVANjE MANDATA ODBORNIKA RADOJKA GAVRILOVIĆA
  -materijal u prilogu-
 2. PREDLOG ODLUKE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2021.GODINU
  -materijal u prilogu-
 3. PREDLOG ODLUKE O ČETVRTOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2022.GODINU
  -materijal u prilogu
 4. PREDLOG ODLUKE O DONOŠENjU PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA PROŠIRENjE POSTOJEĆEG KOPA MRČIĆI U KO MRČIĆI OPŠTINA KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu-
 5. PREDLOG ODLUKE O PREVOZU DECE I UČENIKA NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu-
 6. DAVANjE SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJA O POSLOVANjU JKP “ GRADSKA TOPLANA “ KOSJERIĆ ZA 2021.GODINU
  -materijal u prilogu-
 7. DAVANjE SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O RADU TURISTIČKE ORGANIZACIJE REGIJE ZAPADNA SRBIJA ZA 2021. GODINU
  -materijal u prilogu-
 8. DAVANjE SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANjU KJP “ELAN“ KOSJERIĆ ZA 2021.GODINU
  -materijal u prilogu-
 9. DAVANjE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI ZA 2021.GODINU KJP ELAN KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu-
 10. DAVANjE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O FORMIRANjU CENA KOMUNALNIH USLUGA KJP ELAN KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu-
 11. DAVANjE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O FORMIRANjU CENA POGREBNIH USLUGA  KJP “ELAN”  KOSJERIĆ
  -materijal u prilogu-
 12. PREDLOG ODLUKE O IZRADI MURALA NA OBJEKTU POSLOVNA ZGRADA U UL. SPORTSKI CENTAR -POLIGON
  -materijal u prilogu-
 13. ODBORNIČKA PITANjA
 14. RAZNO

Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.

Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik