10. седница СО Косјерић

На основу члана 73. и члана 75. став 1. Пословника Скупштине општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 10/08), С А З И В А М за 5. март 2018. године (понедељак), у сали број 11. на првом спрату Народне библиотеке у Косјерићу, са почетком у 10,00 сати:

10.СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 1. 1.НАЦРТ ОДЛУКЕ О ДРУГОМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ.
 2. 2.НАЦРТ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 3. 3.НАЦРТ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ.
 4. 4.НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОПШТИНСКУ СТИПЕНДИЈУ.
 5. 5.ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ДУБОКО“, УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ.
 6. 6.ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КЈП “ЕЛАН“, КОСЈЕРИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ.
 7. 7.НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ.
 8. 8.НАЦРТ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ.
 9. 9..НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА “ДР. ДИМИТРИЈЕ ПИТОВИЋ“, КОСЈЕРИЋ У ОСНИВАЊУ.
 10. 10.НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА “ДР. ДИМИТРИЈЕ ПИТОВИЋ“, КОСЈЕРИЋ
 11. 11.НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА “ДР. ДИМИТРИЈЕ ПИТОВИЋ“, КОСЈЕРИЋ У ОСНИВАЊУ.
 12. 12.НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА “ДР. ДИМИТРИЈЕ ПИТОВИЋ“, КОСЈЕРИЋ
 13. 13.НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА У ГРАДУ КОСЈЕРИЋУ.
 14. 14.НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА У ГРАДУ КОСЈЕРИЋУ.
 15. 15.НАЦРТ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, КОСЈЕРИЋ.
 16. 16.НАЦРТ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, КОСЈЕРИЋ.
 17. 17.ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 18. 18..РАЗНО.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Иван Ликић

Записник са седнице можете преузети ОВДЕ.
Материјал са седнице можете преузети ОВДЕ.
Звучни запис са седнице:

Изборник