10. sednica SO Kosjerić

Na osnovu člana 73. i člana 75. stav 1. Poslovnika Skupštine opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 10/08), S A Z I V A M za 5. mart 2018. godine (ponedeljak), u sali broj 11. na prvom spratu Narodne biblioteke u Kosjeriću, sa početkom u 10,00 sati:

10.SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I  R E D

 1. 1.NACRT ODLUKE O DRUGOM DOPUNSKOM BUDžETU OPŠTINE KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 2. 2.NACRT ODLUKE O MESNIM ZAJEDNICAMA NA PODRUČJU OPŠTINE KOSJERIĆ.
 3. 3.NACRT ODLUKE O DODELI JAVNIH PRIZNANjA I NAGRADA OPŠTINE KOSJERIĆ.
 4. 4.NACRT ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA OPŠTINSKU STIPENDIJU.
 5. 5.DAVANjE SAGLASNOSTI NA PRVE IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANjA JKP “DUBOKO“, UŽICE ZA 2018. GODINU.
 6. 6.DAVANjE SAGLASNOSTI NA PRVE IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANjA KJP “ELAN“, KOSJERIĆ ZA 2018. GODINU.
 7. 7.NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ZAMENIKA PREDSEDNIK KOMISIJE ZA PLANOVE.
 8. 8.NACRT REŠENjA O IZBORU ZAMENIKA PREDSENIKA KOMISIJE ZA PLANOVE.
 9. 9..NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA “DR. DIMITRIJE PITOVIĆ“, KOSJERIĆ U OSNIVANjU.
 10. 10.NACRT REŠENjA O IMENOVANjU UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA “DR. DIMITRIJE PITOVIĆ“, KOSJERIĆ
 11. 11.NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA “DR. DIMITRIJE PITOVIĆ“, KOSJERIĆ U OSNIVANjU.
 12. 12.NACRT REŠENjA O IMENOVANjU NADZORNOG ODBORA DOMA ZDRAVLjA “DR. DIMITRIJE PITOVIĆ“, KOSJERIĆ
 13. 13.NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANjE PREDLOGA NAZIVA ULICA I TRGOVA U GRADU KOSJERIĆU.
 14. 14.NACRT REŠENjA O IMENOVANjU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANjE PREDLOGA NAZIVA ULICA I TRGOVA U GRADU KOSJERIĆU.
 15. 15.NACRT REŠENjA O RAZREŠENjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE, KOSJERIĆ.
 16. 16.NACRT REŠENjA O IMENOVANjU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE, KOSJERIĆ.
 17. 17.ODBORNIČKA PITANjA.
 18. 18..RAZNO.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE,
Ivan Likić

Zapisnik sa sednice možete preuzeti OVDE.
Materijal sa sednice možete preuzeti OVDE.
Zvučni zapis sa sednice:

Izbornik