1. sednica Opštinskog veća

Na osnovu člana 11a.Izmene i dopune Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Kosjerić (“Službeni list opštine Kosjerić“, broj 3/016), S A Z I V A M za 1. jun 2017. godine (četvrtak ) u sali broj 5 (prizemlje), sa početkom u 12,00 sati:

1 . SEDNICU OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE KOSJERIĆ (telefonska sednica)

Za ovu sednicu predlažem, sledeći:

D N E V N I R E D

  1. NACRT ODLUKE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.
  2. NACRT REŠENjA O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA TURISTIČKO-SPORTSKE ORGANIZACIJE OPŠTINE KOSJERIĆ.

PREDSEDNIK VEĆA,
Žarko Đokić

Izbornik