Контакт

Олге Грбић 10, 31260 Косјерић
+381(0) 31 78 14 60
+381(0) 31 78 14 41
kabinet@kosjeric.rs
ПИБ: 101090852
Матични број: 07357826

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Кабинет председника: kabinet@kosjeric.rs
Председник општине: predsednik@kosjeric.rs
Заменик председника општине: zamenik.predsednika@kosjeric.rs
Помоћник председника општине за инвестицијe:  marko.markovic@kosjeric.rs
Члан општинског већа задужен за област буџет, финансије и социјална питања: dejan.pavlovic@kosjeric.rs
Члан општинског  већа задужен за област заштите животне средине:  radovan.krsmanovic@kosjeric.rs

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

Председник Скупштине општине: skupstina.predsednik@kosjeric.rs
Секретар Скупштине општине: skupstina@kosjeric.rs


ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ

Општински правобранилац: pravobranilac@kosjeric.rs


ОПШТИНСКА УПРАВА

Начелник Општинске управе: nacelnik.uprave@kosjeric.rs / nacelnik.uprave.kosjeric@gmail.com

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ, ОПШТУ УПРАВУ, ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Скупштински пословиskupstina@kosjeric.rs
Матична служба:  maticna.sluzba@kosjeric.rs 
Општинска писарница: pisarnica.kosjeric@gmail.com
Послови из области спортаsportiomladina@kosjeric.rs
Дечији додатак: decijazastitakosjeric@gmail.com


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

Руководилац одељења: racunovodstvo@kosjeric.rs
Локална пореска администрација: poreska.sluzba@kosjeric.rs

Пољопривредна служба

Контакт телефон: 031/783-582

Водопривредна служба: vesna.ler.kosjeric@gmail.com


ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац одељења: kosjeric.milomir@gmail.com
Комунална инспекција: Миломир Јовановић kosjeric.milomir@gmail.com
Саобраћајна инспекција: Милинко Крстић milinko@kosjeric.rs
Просветна инспекција: Весна Мандић prosvetni.inspektor@kosjeric.rs
Еколошка инспекција: Милица Јовић milica.jovic@kosjeric.rs

Изборник