Rani javni uvid PDR „Gradina“

Kategorija: Javni pozivi

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu člana 45 a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09,81/09-ispravka, 64/10 – odluka US, 24/11,121 /12,42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 54/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14,145/14,83/2018, 31/2019 i 37/2019 – dr. zakon) i člana 37. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanistič- kog planiranja („Službeni glasnik RS“, br. 32/2019)

OGLAŠAVA IZLAGANjE NA RANI JAVNI UVID PLANA DETALjNE REGULACIJE
za površinski kop „Gradina“ u opštini Kosjerić za potrebe eksploatacije krečnjaka

Rani javni uvid trajaće od 13.1.2020. godine zaključno sa 27.1.2020. godine. Materijal je izložen u zgradi Opštine Kosjerić u Kosjeriću, ul. Olge Grbić br. 10, hodnik na drugom spratu, svakog radnog dana od 8 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs).
Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal nadležna služba, Opštinske uprave Kosjerić pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa planskim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi i sugestija.
Primedbe i sugestije mogu se dostaviti tokom trajanja ranog javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za urbanizam Opštinske uprave opštine Kosjerić, lično na pisarnici ili poštom, zaključno sa 27.01.2020. godine.
Po završenom ranom javnom uvidu nosilac izrade Plana sačiniće izveštaj koji usvaja Komisija za planove Skupštine opštine Kosjerić.

Odeljenje za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove komunalno – stambene i imovinsko – pravne poslove Opštinske uprave opštine Kosjerić

Materijal možete preuzeti OVDE.

Nazad
Konkurs za dodelu sredstava crkvama i tradicionalnim verskim zajednicama za 2019. godinu
Napred
Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Kosjerić u 2020. godini
Izbornik