Obaveštenje u vezi grantova u okviru projekta „Žensko preduzetništvo i inovacije u poslovanju malih gazdinstava“

Kategorija: Javni pozivi

O B A V E Š T E Nj E

U skladu sa uslovima projekta „Žensko preduzetništvo i inovacije u poslovanju malih gazdinstava“ predato je 29 biznis planova za dodelu podsticajnih sredstava koje je Komisija pregledala i koji su prošli administrativnu proveru. Na osnovu Izveštaja Komisije za ocenjivanje i izbor zahteva za dodelu podsticajnih sredstava u okviru projekta „Žensko preduzetništvo i inovacije u poslovanju malih gazdinstava“ u nastavku je spisak kandidata sa pripadajućim brojem bodova i iznosom sredstava dat u Tabeli.

Kriterujumi:

 1. Jasno definisana poslovna ideja/predlog
 2. Jasno definisani ciljevi
 3. Analiza tržišta
 4. Identifikovane potencijalne prepreke na tržištui predloženo rešenje
 5. Doprinos razvoju opštine/sektora
 6. Opis ideje podnosioca prijave
 7. Operativna strategija
 8. Relevantnost veština zaposlenih u odnosu na predloženi projekat
 9. Nivo razumevanja/kapaciteta koje potencijalni korisnik ima o finansijskim aspektima poslovanja
 10. Stepen u kome planovi podnosioca ostvaruju projektne ciljeve saodgovarajućom ekonomičnošću i efikasnošću
 11. Godine starosti podnosioca prijave
 12. Da li se radi o pokretanju/unapređenju/širenju proizvodnje na nova tržišta
 13. Spremnost podnosioca prijave da se udružuje
 14. Sufinansiranje podnosioca prijave, postoji li ili ne
Ime i prezime Odobren iznos granta Broj bodova
1 Ivana Radojević 200.000,00 94
2 Marijana Radojičić 99.500,00 93
3 Milica Nikolić 120.000,00 91
4 Milka Maksimović 200.000,00 96
5 Dragana Mićović i Ivana Marković (udružuju se) 140.000,00 58
6 Milanka Milaković 39.000,00 54
7 Bose Arnautović 40.000,00 56
8 Ivana Vujadinović 50.000,00 56
9 Marija Jović 83.000,00 61
10 Ana Gligorijević 200.000,00 93
11 Milica Jovanović 110.000,00 90
12 Dragana Đokić 192.000,00 91
13 Ljiljana Vuković 120.000,00 82
14 Dragana Milić 130.000,00 61
15 Dragana Nikolić 130.000,00 68
16 Ivana Jovanović i Dragana Vasović – dobijaju sredstva za opremu samo ako idu udružene 141.500,00 74
17 Jasminka Đurović 170.000,00 84
18 Radojka Mihajilović 135.000,00 77
19 Marija Rstić 200.000,00 93
UKUPNO: 2.500.000,00

OBAVEZNO:

Dobitnice kojima su odobrena podsticajna sredstva su u obavezi da u roku od dva dana od objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli opštine Kosjerić, na pisarnicu opštine dostave kopiju lične karte (očitanu verziju ukoliko se radi o čipovanom obrascu) i kopiju platne kartice na kojoj se jasno vidi broj tekućeg računa dobitnice granta.

Bodovnu listu možete preuzeti OVDE

Nazad
Konkurs za regresivanje veštačkog osemenjavanja krava i krmača u 2018. godini
Napred
Konkurs za dodelu sredstava crkvama i tradicionalnim verskim zajednicama 2018
Izbornik