Obaveštenje o javnoj raspravi i prezentaciji Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao tehničko građevinskog kamena napovršinskom kopu „Gradina“, na kat. par. br. 2722, 2721, 2717, 2720, 2716, 2718/2, 2719/1, 2719/2, 2718/1, 2730/4, 2730/2, 2729/1 i 4274 (deo), na teritoriji KO Kosjerić selo, na području opštine Kosjerić, nosioca projekta preduzeća „GRADINA KAMENOLOM“ doo iz Beograda, ul. Miška Jovanovića 9

Kategorija: Aktuelnosti, Javni pozivi

Obaveštenje možete preuzeti OVDE.

Nazad
OBAVEŠTENjE LICIMA SA INVALIDITETOM ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA BESPLATNO KORIŠĆENjE POSEBNO OBELEŽENIH PARKING MESTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE U 2023.GODINI
Napred
KONKURS za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Kosjerić u 2023. godini
Izbornik