OBAVEŠTENjE LICIMA SA INVALIDITETOM ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA BESPLATNO KORIŠĆENjE POSEBNO OBELEŽENIH PARKING MESTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE U 2023.GODINI

Kategorija: Aktuelnosti

Opštinska uprava opštine Kosjerić obaveštava osobe sa invaliditetom sa teritorije opštine Kosjerić, da mogu podneti zahtev za ostvarivanje prava na besplatno korišćenje posebno obeleženih parking mesta. Na osnovu ispunjenosti uslova, Odeljenje za poslove organa, opštu upravu,zajedničke poslove i društvene delatnosti, donosi rešenje o priznavanju prava i izdaje nalepnicu za obeležavanje vozila. Pravo na besplatno korišćenje posebno obeleženih parking mesta može da ostvari osoba sa invaliditetom ili član zajedničkog domaćinstva samo za jedno vozilo.

Pravo imaju lica sa utvrđenim statusom osobe sa invaliditetom, i to:

1) Vojni i civilni  invalidi rata od I do IV grupe  invaliditeta (procenat  telesnog  oštećenja 100%, 90%,80%);

2).vojni i civilni invalidi rata  V i VI grupe invaliditeta (procenat telesnog oštećenja 70%,  60%) koji imaju oštećenje donjih ekstremiteta i ostvaruju pravo na ortopedski dodatak, ili ortopedsko pomagalo;

3) koje imaju  gubitak vida oba oka-100%, odnosno smanjenje obostranog vida -90%;.

4) koje su obolele od  paraplegijei kvadriplegije, cerebalnei dečije paralize imultiple skleroze;

5) koje su  obolele od distrofije ili srodnih  mišićnih i neuromišićnih oboljenja;

6) koje imaju oštećenje donjih ili gornjih ekstremiteta najmanje  70%;

7) koje imaju oštećenje sluha najmanje 70%;

8) koje su mentalno nedovoljno razvijene i osobe sa autizmom;

9) koje su na hemodijalizi;

10) koje su ostvarile pravo na dodatak za tuđu  negu i pomoć drugog lica.

Obrazac zahteva građani mogu preuzeti na sajtu opštine Kosjerić www.kosjeric.rs ili zgradi Opštine Kosjerić, ul.Olge Grbić br.10, (kancelarija JUM-prizemlje).. Za bliže informacije pozvati na tel.031/781 460,mob:060-8256361

Obrazac broj 1 možete preuzeti OVDE.

Obrazac broj 2 možete preuzeti OVDE.

Pravilnik možete preuzeti OVDE.

Nazad
DRUGE IZMENE PLANA DETALjNE REGULACIJE „VIDIK“  DIVČIBARE  u opštini Kosjerić
Napred
Obaveštenje o javnoj raspravi i prezentaciji Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao tehničko građevinskog kamena napovršinskom kopu „Gradina“, na kat. par. br. 2722, 2721, 2717, 2720, 2716, 2718/2, 2719/1, 2719/2, 2718/1, 2730/4, 2730/2, 2729/1 i 4274 (deo), na teritoriji KO Kosjerić selo, na području opštine Kosjerić, nosioca projekta preduzeća „GRADINA KAMENOLOM“ doo iz Beograda, ul. Miška Jovanovića 9
Izbornik