Nabavka materijala za potrebe održavanja higijeneu objektima koji su u vlasništvu i na korišćenju opštine Kosjerić do 31.03.2016. godine

Kategorija: Javni pozivi

POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA MOŽETE PREUZETI OVDE.

OBRAZAC PONUDE MOŽETE PREUZETI OVDE.

OSTATAK DOKUMETACIJE MOŽETE PREUZETI OVDE.

Kontakt osoba: Jelica Todorović,

Broj TELEFAKSA: 031/781-411

E – mail adresa:ekologija@kosjeric.rs.

POSTUPAK Nabavke materijala za potrebe održavanja higijeneu objektima koji su u vlasništvu i na korišćenju opštine Kosjerić do 31.03.2016. godine se ponavlja.

DOKUMETACIJU ZA PONOVLjENI POSTUPAK MOŽETE PREUZETI OVDE.

ODLUKA O DODELI UGOVORA MOŽE SE PREUZETI OVDE.

Nazad
Nabavka goriva i materijala za saobraćaj za potrebe opštine Kosjerić
Napred
Nabavka usluga čišćenja i održavanja prostorija koje su u vlasništvu i na korišćenju opštine Kosjerić
Izbornik