Nabavka goriva i materijala za saobraćaj za potrebe opštine Kosjerić

Kategorija: Javni pozivi

Opštinska uprava Kosjerić

Olge Grbić broj 10

JAVNA NABAVKA DOBARA

Nabavka goriva i materijala za saobraćaj za potrebe opštine  Kosjerić

  1.  Nabavka materijala za saobraćaj za potrebe Opštinske uprave opštine Kosjerić

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 1.1.1/2016

  1. Nabavkamaterijala za saobraćaj  za potrebe predsednika opštine i Opštinskog veća opštine Kosjerić

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 1.1.1/2016

  1. Nabavkamaterijala za saobraćaj  za potrebe Skupštine opštine Kosjerić

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 1.1.1/2016

4.Nabavka materijala za saobraćaj za potrebe Opštinskog javnog pravobranioca opštine Kosjerić

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 2.1.2/2016

________________________________________________________________

DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI OVDE

PITANjA I ODGOVORI

____________________________________________________

 ODLUKA O  DODELI UGOVORA

Nazad
Ponuda za paketiće za školsku slavu.
Napred
Nabavka materijala za potrebe održavanja higijeneu objektima koji su u vlasništvu i na korišćenju opštine Kosjerić do 31.03.2016. godine
Izbornik