Nabavka dobara – nabavka kancelarijskog materijala

Kategorija: Javni pozivi

JN Broj:404 – 3/2016

 Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu Opštine Kosjerić, Ul. Olge Grbić 10, sa naznakom: ,,Ponuda za nabavku kancelarijskog materijala – NE OTVARATI”

 Rok za dostavljanje ponuda je četvrtak 28.01.2016. godine do 11,00 časova.

 Otvaranje ponuda će se sprovesti u četvrtak 28.01.2016. godine u 12,00 časova.

 Kriterijum za dodelu ugovora je „najniža ponuđena cena“, s tim što se u obzir uzima cena bez PDV-a.

DOKUMENTACIJU PREUZMITE OVDE 

ODLUKU O DODELI UGOVORA MOŽETE PREUZETI OVDE  

Nazad
Javna nabavka usluga održavanja i popravki personalnih računara, računarske opreme i reprografskih uređaja
Napred
Ponuda za paketiće za školsku slavu.
Izbornik