Konkurs za regresiranje veštačkog osemenjavanja krava i krmača u 2020. godini

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), člana 66. Statuta opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 3/19), Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Kosjerić za 2020. godinu („Službeni list opštine Kosjerić“, br. 5/20) i Odluke Predsednika opštine Kosjerić broj 320-16/2020 od 18.11.2020. godine, Predsednik opštine Kosjerić raspisuje:

KONKURS
ZA REGRESIRANjE VEŠTAČKOG OSEMENjAVANjA
KRAVA I KRMAČA U 2020. GODINI

USLOVI KONKURSA:

 • Pravo na regresiranje veštačkog osemenjavanja imaju fizička lica- nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstva u aktivnom statusu sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Kosjerić.
 • Grla za koja se podnosi zahtev za regres moraju biti u vlasništvu nosioca ili člana poljoprivrednog gazdinstva.
 • Pravo za regres imaju poljoprivrednici za prvo osemenjavanje krava i krmača.
 • Visina regresa za veštačko osemenjavanje iznosi 900 dinara po osemenjenoj kravi i 600 dinara po osemenjenoj krmači.
 • Opredeljena sredstva po Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Kosjerić za 2020. godinu za ove namene su 2.000.000 dinara.
 • Odobravanje zahteva i isplata regresa vršiće se po redosledu podnošenja zahteva sve do momenta utroška opredeljenih sredstava.
 • Jedno domaćinstvo može u toku trajanja konkursa podneti samo jedan zahtev bez obzira na broj grla za koja podnosi zahtev.
  Opština Kosjerić će regresirati veštačko osemenjavanje krava i krmača koje je izvršeno u periodu od 28.12.2019. do 25.12.2020. godine.
 • Zahtev za subvenciju se podnosi na propisanom obrascu preko pisarnice opštinske uprave, prethodno administrativno proveren od strane savetnika za poljoprivredu opštinske uprave Kosjerić.

UZ ZAHTEV SE PRILAŽE SLEDEĆA DOKUMENTACIJA:

 • Fotokopija Potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava za 2020. godinu.
 • Fotokopija pasoša za grla koja su veštački osemenjena.
 • Fotokopija Kartona (potvrde) za veštačko osemenjavanje izdate od strane veterinarske stanice ili ambulante- orginal na uvid.
 • Fotokopija namenskog tekućeg računa za poljoprivredu otvorenog u poslovnoj banci.

KONKURS JE OTVOREN OD 20.11.2020. godine do 25.12.2020. godine. 

Svi Zahtevi koji su nepotpuni i predati van konkursnog roka neće biti razmatrani.

U Kosjeriću 18.11.2020. godine.

Predsednik opštine, 
Žarko Đokić

Nazad
Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku nove opreme za pčelarstvo
Napred
Javni poziv za javno nadmetanje za davanje u zakup otvorenog olimpijskog bazena sa pratećim sadržajem i opremom u krugu bazena
Izbornik