Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku nove opreme za pčelarstvo

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 10/2013, 142/2014, 103/2015 i 101/2016), člana 66. Statuta opštine Kosjerić („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 3/19), Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Kosjerić za 2020. godinu („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 5/20), i Odluke Predsednika opštine Kosjerić broj 320-16/2020 od 18.11.2020. godine, Predsednik opštine Kosjerić raspisuje:

KONKURS
O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU NOVE OPREME ZA PČELARSTVO

USLOVI KONKURSA:

 • Pravo na bespovratna podsticajna sredstva imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednnih gazdinstva u aktivnom statusu sa prebivalište, na teritoriji opštine Kosjerić.
 • Da su registrovali pčelinjak i pčelinja društva u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja i da poseduju u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana RPG: 5-500 košnica pčela.
 • Da su u potpunosti realizovali investicije za koje podnose zahtev u periodu od 01.01.2020. godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.
 • Registrovana poljoprivredna gazdinstva mogu konkurisati za podsticaj bez obzira na broj kupljene opreme, ali pod uslovom da ukupna vrednost opreme ne prelazi 100.000 dinara bez pripadajućeg PDV-a, kao i za skuplju opremu, ali maksimalni iznos subvencije ne može preći 50.000 dinara po korisniku.
 • Minimalna vrednost investicije za koju se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje po korisniku je 20.000 dinara bez PDV-a.
 • Opredeljena sredstva po Programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Kosjerić za 2020. godinu za ovu namenu su 800.000 dinara.
 • Odobravanje zahteva i isplata podsticaja vršiće se po redosledu podnošenja zahteva do utroška planiranih sredstava.
 • Jedno domaćinstvo može u toku trajanja konkursa podneti samo jedan zahtev bez obzira na broj kuljene opreme za koju podnosi zahtev.
 • Opština Kosjerić će subvencionisati kupljenu opremu u pčelarstvu u visini od 50 % od cene bez PDV-a, sve do momenta utroška opredeljenih sredstava.
 • Zahtev za podsticaj podnosi se na propisanom obrascu koji se može dobiti u opštinskoj upravi Kosjerić, kancelarija broj 5.
 • Zahtev za subvenciju sa pratećom dokumentacijom podnosi se preko pisarnice opštinske uprave.
 • Dostavljeni zahtevi biće administrativno provereni u smislu kompletnosti, administrativne usaglašenosti i prihvatljivosti od strane Odeljenja za privredu, lokalno ekonomski razvoj, finansije i budžet.


Lista prihvatljivih investicija u okviru mere: 

 1. košnice i delovi košnica,
 2. centrifuge,
 3. električni otklapač saća,
 4. kade za otklapanje saća,
 5. električne pumpe i punilice za med,
 6. topionici za vosak,
 7. električni dekristalizator,
 8. automatski sto za pakovanje meda,
 9. sušara za polen,
 10. stresač pčela,
 11. pčelarske vage,
 12. satne osnove,
 13. pčelarski mlin za šećer,
 14. kibla za pravljenje pogača,
 15. presa za satne osnove.

UZ ZAHTEV SE PRILAŽE SLEDEĆA DOKUMENTACIJA: 

 • Kopija važeće lične karte podnosioca zahteva;
 • Kopija Potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstava za 2020. godinu;
 • Izvod iz evidencije o registraciji pčelinjaka i pčelinjih društava (dobija se u veterinarskoj stanici);
 • Kopija namenskog tekućeg računa za poljoprivredu otvorenog u poslovnoj banci;
 • Fiskalni račun izdat u periodu od 01.01.2020. godine do dana podnošenja zahteva;
 • Račun (pisani) za nabavku predmetne investicije sa jasno izraženom cenom opteme sa i bez PDV-a;
 • Otpremnica za koju je po važećim propisima utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;
 • Ukoliko je plaćanje izvršeno bezgotovinskim putem, dostavlja se overen nalog za prenos sredstava, odnosno uplatnica ili overen izvod iz banke (bez fiskalnog računa);
 • U slučaju da se radi o opremi koja je kupljena od preduzeća ili radnje koji nisu u sistemu PDV-a ili u sistemu fiskalizacije, potrebno je dostaviti izjavu sa potpisom i pečatom datog preduzeća ili radnje da nisu u sistemu PDV-a, odnosno o oslobađanju fiskalizacije.
 • Kopija garantnog lista za kupljenu robu za koju je utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista, odnosno izjavu dobavljača da ista ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista (orginal na uvid prilikom podnošenja zahteva;
 • Podnosilac zahteva je dužan da omogući nesmetanu kontrolu nabavljene nove opreme u pčelarstvu za koju je podneo zahtev službenim licima opštinske uprave opštine Kosjerić.
 • U slučaju da su sredstva ne namenski korišćena ili je dokumentacija lažno prikazana u zahtevu korisnik mera podrške gubi pravo na mere podrške narednih 5 godina.
 • Korisnik sredstava ne sme da otuđi predmet investicije za koju je ostvario podsticaj u roku od dve godine od dana isplate podsticaja i da u tom periodu opremu namenski koristi.
 • O podnetim zahtevima odlučivaće Predsednik opštine Kosjerić.

KONKURS JE OTVOREN OD 20.11.2020. do 30.11.2020. godine.

Svi Zahtevi koji su nepotpuni i predati van konkursnog roka neće biti razmatrani.

U Kosjeriću, 18.11.2020. godine.

Predsednik opštine,
Žarko Đokić

Nazad
Javni konkurs za prijem pripravnika u Opštinsku upravu opštine Kosjerić
Napred
Konkurs za regresiranje veštačkog osemenjavanja krava i krmača u 2020. godini
Izbornik