KONKURS ZA DODELU OPŠTINSKIH STIPENDIJA ZA 10 STUDENATA

Kategorija: Javni pozivi

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA  KOSJERIĆ

KOMISIJA ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

OGLAŠAVA

  KONKURS

 ZA DODELU OPŠTINSKIH STIPENDIJA ZA 10 STUDENATA

         Uslovi konkursa:

   – da su redovni studenti viših škola ili fakulteta akreditovanih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije,

          – da tokom celokupnog trajanja redovnih studija nisu obnovili nijednu godinu,

          – da prvi put upisuju drugu i svaku narednu godinu studija,

          – da nisu korisnici studentske stipendije ili studentskog kredita koji se dodeljuju iz budžeta Republike Srbije i

          – da imaju prebivalište na teritoriji opštine Kosjerić.

           Stipendije se dodeljuju u iznosu od 50 do 80 evra mesečno (u zavisnosti od godine studija) u dinarskoj protivvrednosti po studentu.

           Kandidati se mogu prijaviti do 10.decembra 2015.godine (poslednji dan za prijavu je 10.decembar 2015.godine). Dokumenta se predaju na šalteru opštinske pisarnice.

           Kandidati su dužni da uz prijavu podnesu sledeća dokumenta:

          – uverenje da su redovni studenti;

          – uverenje o prosečnoj oceni u toku studiranja;

          – uverenje o mestu prebivališta;

          – dokaz o prihodima članova domaćinstva (prvih 6 meseci 2015.godine) i

          – potvrdu iz nadležne mesne zajednice (o pomenutoj potvrdi kandidati se mogu informisati u svojoj mesnoj zajednici).

           Neblagovremene i nepotpune prijave Komisija neće razmatrati.

           Komisija za dodelu opštinskih stipendija će na osnovu kriterijuma regulisanih u članu 4. Pravilnika o uslovima za ostvarivanje prava na opštinsku stipendiju („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 12 od 12.avgusta 2013.godine)  dostaviti predlog o kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa Opštinskom veću na usvajanje koje će na prvoj narednoj sednici doneti odluku o dodeli stipendija.

 Redosled studenata za dodelu stipendija utvrdiće se na osnovu sledećih kriterijuma:

  1. Prosečna ocena biće bodovana po obrascu: prosečan uspeh u toku studija * 40/10 (maksimalan broj bodova po ovom kriterijumu je 40)
  2. Upisana godina studija:

–       druga godina ……………………    2 boda

–       treća godina ……………………    4 boda

–       četvrta godina ………………..   7  bodova

–       peta ili šesta godina ……. 10  bodova

  1. Prihodi po članu domaćinstva za period januar-jun tekuće godine:

–       viši od 30.000,00 dinara po članu domaćinstva ……………..  0 bodova

–       u rasponu od 25.001,00 do 30.000,00 dinara ………………………    5 bodova

–       u rasponu od 20.001,00 do 25.000,00 dinara ………………………  10 bodova

–       u rasponu od 15.001,00 do 20.000,00 dinara ………………………  20 bodova

–       u rasponu od 10.001,00 do 15.000,00 dinara ………………………  30 bodova

–       u rasponu od 5.0001,00 do 10.000,00 dinara ………………………  40 bodova

–       ispod 5.000,00 dinara ………………………………………………………  50 bodova

 Prigovori na rang listu podnose se Opštinskom veću u roku od 8 dana od dana prijema odluke. Između Opštinskog veća (koga zastupa predsednik opštine) i studenta zaključiće se ugovor kojim će se regulisati dalja međusobna prava i obaveze.

  U  Kosjeriću, 25.11.2015.godine

Nazad
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA JAVNA NABAVKA br. 1.3.4/2015
Napred
JAVNI POZIV ZA OTUĐENjE STAMBENIH JEDINICA OGLAŠEN DANA 25. 11. 2015. GODI
Izbornik