JAVNI UVID U PLAN DETALjNE REGULACIJE za proširenje postojećeg kopa „Mrčići“ u KO Mrčići u opštini Kosjerić

Kategorija: Javni pozivi

Opštinska uprava opštine Kosjerić, na osnovu čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019,  31/2019, 37/2019 – dr.zakon, 9/2020 i 52/2021) i čl. 55. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, br. 32/2019),

OGLAŠAVA
IZLAGANjE NA JAVNI UVID

PLANA DETALjNE REGULACIJE
za proširenje postojećeg kopa „Mrčići“
u KO Mrčići u opštini Kosjerić

I STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

PLANA DETALjNE REGULACIJE
za proširenje postojećeg kopa „Mrčići“
u KO Mrčići u opštini Kosjerić

Javni uvid trajaće od 02. 03 2022. god. zaključno sa 01.04.2022. god. Materijal je izložen u zgradi Opštine Kosjerić u Kosjeriću,  ul. Olge Grbić br.10,  hodnik, na drugom spratu, svakog radnog dana od 8 do 15 časova, kao i na internet strani opštine Kosjerić (www.kosjeric.rs).

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja vrše uvid u izloženi materijal  nadležna služba, Opštinske uprave Kosjerić pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa planskim  rešenjima i eventualnim davanjem primedbi.

Primedbe se mogu dostaviti tokom trajanja javnog uvida u pisanom obliku, lično na pisarnici ili poštom, na adresu: Opština Kosjerić, Odeljenje za urbanizam, Olge Grbić 10, Kosjerić, zaključno sa 01.04.2022. godine.

Po završenom javnom uvidu, Komisija za planove Skupštine opštine Kosjerić, sačiniće izveštaj sa svim primedbama i odlukama po svakoj primedbi.

Javna sednica komisije za planove održaće se 06.04.2022. god. sa početkom u 12 časova u Bioskopskoj sali Narodne biblioteke u Kosjeriću.

Odeljenje  za urbanizam, izgradnju, inspekcijske poslove
komunalno – stambene i imovinsko – pravne poslove
Opštinske uprave opštine Kosjerić

Nacrt teksta Plana za proširenje možete preuzeti OVDE.
Grafičku dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Nazad
OPŠTINA KOSJERIĆ OGLAŠAVA IZLAGANjE NA RANI JAVNI UVID Druge izmene Plana detaljne regulacije „Vidik“ Divčibare u opštini Kosjerić
Napred
Konkurs za dodelu sredstava crkvama i tradicionalnim verskim zajednicama za 2022. godinu
Izbornik