Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kosjerić za 2019. godinu

Kategorija: Javni pozivi

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. Zakon, 41/09, 112/2015 i 80/2017) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017 i 111/2017 ), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u daljem tekstu: Komisij, raspisuje javni poziv kojim obaveštava:

  1. obrazovne ustanove – škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara;
  2. visokoobrazovne ustanove – fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara;
  3. pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva;

da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kosjerić za 2019. godinu, do dana 31.oktobra 2018. godine.

Potrebna dokumentacija:

  1. Zahtev za ostvarivanje besplatnog korišćenja bez plaćanja naknade potpisan od strane odgovornog lica
  2. Akt o osnivanju ustanove, odnosno izvod iz privrednog registra za pravno lice (ne stariji od šest meseci);
  3. Izjava podnosioca zahteva koju površinu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini već koristi bez plaćanja naknade (u skladu sa članom 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu) na teritoriji Republike Srbije.

Podnosioci zahteva dostavljaju potrebnu dokumentaciju iz ovog javnog poziva, u neoverenim kopijama koje moraju biti čitljive, pri čemu Komisija, zadržava pravo da u slučaju potrebe zatraži dostavljanje originala ili overene kopije dostavljene dokumentacije.

Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 10 do 14 časova, u prostorijama Odeljenja za priovredu, lokalno ekonomski razvoj, finansije i budžet Opštinske uprave opštine Kosjerić, Ulica Olge Grbić, br.10, u prizemlju, kancelarija br: 5.

Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2018. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija će ga vratiti podnosiocu neotvorenog.

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici opštine Kosjerić ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade za 2019. godinu“ za Komisiju za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Kosjerić za 2019. godinu, na adresu: Odeljenje za privredu, lokalno ekonomski razvoj, finansije i budžet Opštinske uprave opštine Kosjerić, ul. Olge Grbić, br. 10. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa podnosioca zahteva.

Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Vesna Tošić, telefon: 031/783-582, email:vesna.ler@kosjeric.rs i Dragan Jovanović, telefon: 031/783-582, email draganj.ler@kosjeric.rs ili lično u prostorijama Odeljenja za privredu, lokalno ekonomski razvoj, finansije i budžet Opštinske uprave opštine Kosjerić, Ulica Olge Grbić, br.10, u prizemlju, kancelarija br: 5.

Ovaj javni poziv objaviti na internet stranici opštine Kosjerić: www.kosjeric.rs i oglasnim tablama mesnih kancelarija.

Nazad
Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini
Napred
Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Kosjerić za 2019. godinu
Izbornik