ЈАВНИ ПОЗИВ- НАБАВКА ЗИДНИХ АПОТЕКА ПРВЕ ПОМОЋИ

Категорија: Јавни позиви

На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), начелник Општинске управе општине Косјерић упућује позив за достављање понуда у поступку набавке добара – набавка зидне апотеке прве помоћи.

Образац понуде

Назад
Набавка материјала за зимско одржавање путева
Напред
Набавка радова за уређење (ревитализацију) пољских путева– отворени поступак Број предмета : 404-47/2015 Број из Плана набавки за 2015: 1.3.7/2015
Изборник