Javni oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Kosjerić 2017

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09, 112/15 i 80/17), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS“, br.16/17) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 9/17), predsednik opštine Kosjerić je dana, 19.10.2017. godine, doneo

O D L U K U
O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI KOSJERIĆ

i raspisuje

O G L A S
ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA ZA DAVANjE U
U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI KOSJERIĆ

Tekst oglasa možete preuzeti OVDE

Nazad
Javni poziv za učešće na licitaciji – javnom nadmetanju za otuđenje iz javne svojine – opštinske svojine stambenih jedinica – stanova, na kat. parceli broj 1233 upisanoj u list nepokretnosti broj 1869 k.o. Varoš Kosjerić, ulica Svetosavska bb
Napred
Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Kosjerić
Izbornik