Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini

Kategorija: Javni pozivi

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15 i 113/17), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13) i čl. 94 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18),Akcionog plana zapošljavanja Opštine Kosjerić za 2018.godinu i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2018.godini(broj:2240-101-3/2018 od 21.05.2018)

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE I OPŠTINA KOSJERIĆ

Raspisuju

JAVNI KONKURS
ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2018. GODINI

Tekst javnog poziva možete preuzeti OVDE
Prijavu za javne radove možete preuzeti OVDE

Nazad
1.2.3/2018 Nabavka usluga izrade idejnog rešenja, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje radova na izgradnji mosta preko reke Skrapež u ulici Karađorđevoj u Kosjeriću – ponovljen postupak
Napred
Drugi javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini
Izbornik