Избори за чланове Савета месне заједнице Брајковићи

Категорија: Јавни позиви

На основу члана 74. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014, 101-2016 др-закон и 47/2018), члана 118. став 4. Статута општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 3/19) и члана 15. Одлуке о месним заједницама општине Косјерић („Службени лист општине Косјерић“, број 3/18), председник Скупштине општине Косјерић расписује

И З Б О Р Е
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БРАЈКОВИЋИ

  1. РАСПИСУЈУ СЕ избори за чланове савета МЗ Брајковићи;
  2. Избори ће бити одржани 4. августа 2019. године;
  3. Изборе ће спровести Изборна комисија за спровођење избора чланова савета месне заједнице;
  4. Избори ће се спровести ускладу са Одлуком о о месним заједницама општине Косјерић, Статутом општине Косјерић и Статутом месне заједнице Брајковићи;
  5. Одлуку објавити на сајту Општине Косјерић, Службеном листу општине Косјерић, локалном медију, огласним таблама Општине и МЗ Браковићи.

У Косјерићу, дана 20. јуна 2019. године.

Председник Скупштине, 
Иван Ликић

Коначне резултате избора за Савет МЗ Брајковићи можете преузети ОВДЕ

Решење о закучењу бирачког списка можете преузети ОВДЕ.
Обрасце и обавештења у вези избора можете прузети ОВДЕ

Назад
Јавни позив за учешће на лицитацији – станови
Напред
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Косјерић за 2020. годину
Изборник