Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Opštine Kosjerić

Kategorija: Javne nabavke

Četvrtak, 31. januar 2019.
Ažurirano: 8. februar 2019. 

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Opštine Kosjerić
Javna nabavka broj 1.1.2/2019, 1.1.2/2019, 1.1.2/2019, 1.1.3/2019, 1.1.2/2019

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE
Obrazac ponude možete preuzeti OVDE
Strukturu proizvoda možete preuzeti OVDE
Model ugovora možete preuzeti OVDE

Nazad
1.1.1/2019 Javna nabavka goriva i materijala za saobraćaj za potrebe opštine Kosjerić – ponovljeni postupak
Napred
2.2.6/2019 Nabavka usluga posluženja pića i napitaka za potrebe organa opštine Kosjerić
Izbornik