Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету општине Косјерић за 2022. годину

Категорија: Јавне набавке

На основу члана 26. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Косјерић“, бр. 6/2020), Општинско веће општине Косјерић на седници одржаној 18. новембра 2021. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

  1. Јавна расправа се спроводи о Нацрту Одлуке о буџету општине Косјерић за 2022. годину.
  2. Јавна расправа ће се одржати дана  03.12.2021. године у сали број З у приземљу општине Косјерић, са почетком у 11,00 часова, а примедбе, предлози и сугестије могу се достављати од 24.11.2021. године, на писарници Општинске управе у приземљу до почетка одржавања јавне расправе.
  3. Јавна расправа се организује са циљем прибављања предлога, примедби и сугестија грађана о Нацрту Одлуке о буџету општине Косјерић за 2022. годину и то:
    Истицањем Нацрта Одлуке о буџету општине Косјерић за 2022. годину на сајту и огласној табли општине Косјерић.
  4. Општинско веће утврђује јавни позив грађанима, стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи који је саставни део овог Нацрта. Јавни позив се објављује на сајту општине Косјерић.
  5. За реализацију ове Одлуке задужује се Одељење за привреду, ЛЕР, финансије и буџет Општинске управе општине Косјерић.
  6. По спроведеној јавној расправи Одељење за привреду, ЛЕР, финансије и буџет ће размотрити предлоге, примедбе јавности и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи која се доставља Општинском већу општине Косјерић заједно са Нацртом Одлуке о буџету општине Косјерић за 2022. годину.

Нацрт програма одсека можете преузети ОВДЕ.
Нацрт Одлуке о буџету општине Косјерић за 2022. год можете преузети ОВДЕ.

             ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
Број 400-107/2021

У Косјерићу, 18. новембра 2021. Године

 

Председник Општинског већа,

                                                                Жарко Ђокић

Назад
1.3.7/2020 Набавка радова на адаптацији и опремању три учионице у ПУ „Олга Грбић“ у Косјерићу – поновљен поступак
Напред
Прелиминарнa листa директних корисника за котлове на пелет
Изборник