2.2.17/2017 Nabavka usluga izrade projekta investicionog održavanja javne rasvete u Kosjeriću sa LED osvetljenjem

Kategorija: Javne nabavke

NABAVKA USLUGA IZRADE PROJEKTA INVESTICIONOG ODRŽAVANjA JAVNE RASVETE U KOSJERIĆU SA LED OSVETLjENjEM
Javna nabavka broj 2.2.17/2017

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE
Obrazac ponude možete preuzeti OVDE
Model ugovora možete preuzeti OVDE
Projektni zadatak možete preuzeti OVDE

Nazad
2.1.14/2017 Nabavka novogodišnjih paketića
Napred
2.2.15/2017 Nabavka usluga stručnog nadzora – vodovod Gajevi
Izbornik