2.2.15/2017 Nabavka usluga stručnog nadzora – vodovod Gajevi

Kategorija: Javne nabavke

NABAVKA USLUGA STRUČNOG NADZORA NA RADOVIMA NA IZGRADNjI VODOVODNE MREŽE U NASELjU GAJEVI U KOSJERIĆU
Javna nabavka broj 2.2.15/2017

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE
Obrazac ponude možete preuzeti OVDE
Model ugovora možete preuzeti OVDE

Nazad
2.2.17/2017 Nabavka usluga izrade projekta investicionog održavanja javne rasvete u Kosjeriću sa LED osvetljenjem
Napred
2.2.16/2017 Nabavka usluga stručnog nadzora – regulacija reke Sečice
Izbornik