2.1.9/2018 Nabavka materijala za potrebe održavanja higijene – ponovljeni postupak

Kategorija: Javne nabavke

NABAVKA MATERIJALA ZA POTREBE ODRŽAVANjA HIGIJENE
Javna nabavka broj 2.1.9/2018
-PONOVLjENI POSTUPAK-

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE
Obrazac ponude možete preuzeti OVDE
Obrazac strukture cena možete preuzeti OVDE
Model ugovora možete preuzeti OVDE

Nazad
1.1.1/2018, 1.1.1/2018, 1.1.1/2018, 1.1.1/2018 i nabavka 2.1.2/2018 Nabavka goriva i materijala za saobraćaj za potrebe opštine Kosjerić
Napred
2.1.6/2018 Nabavka antivirusnog programskog paketa
Izbornik