2.1.4/2017 Javna nabavka sadnica sezonskog cveća

Kategorija: Javne nabavke

Nabavka sadnica sezonskog cveća, za potrebe prolećnog uređenja javnih zelenih površina u Kosjeriću
Javna nabavka broj 2.1.4/2017

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE
Obrazac ponude možete preuzeti OVDE
Model ugovora možete preuzeti OVDE.

Nazad
2.2.2/2017 Nabavka usluga popravke računara
Napred
1.2.4/2017 Nabavka usluga matičenja goveda i ovaca
Izbornik