2.1.10/2017 Nabavka materijala za zimsko održavanje puteva

Kategorija: Javne nabavke

NABAVKA MATERIJALA ZA ZIMSKO ODRŽAVANjE PUTEVA
Nabavka broj 2.1.10/2017
Partija 1: Nabavka industrijske soli za zimsko održavanje puteva
Partija 2: Nabavka mlevenog kamenog agregata za zimsko održavanje puteva

Partija 1: Nabavka industrijske soli za zimsko održavanje puteva

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE
Obrazac strukture cene možete preuzeti OVDE.
Obrazac ponude možete preuzeti OVDE
Model ugovora možete preuzeti OVDE

Partija 2: Nabavka mlevenog kamenog agregata za zimsko održavanje puteva

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE.
Obrazac strukture cene možete preuzeti OVDE.
Obrazac ponude možete preuzeti OVDE.
Model ugovora možete preuzeti OVDE.

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE. 

Nazad
1.3.11/2016 Javna nabavka radova za postavljanje električnih instalacija na sanaciji dela zgrade opštine Kosjerić
Napred
1.2.17/2016 Nabavka usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji mosta preko reke Tmuše u Sečoj Reci
Izbornik