1.2.17/2016 Nabavka usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji mosta preko reke Tmuše u Sečoj Reci

Kategorija: Javne nabavke

JAVNA NABAVKA USLUGA
Nabavka usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova
na sanaciji mosta preko reke Tmuše u Sečoj Reci, opština Kosjerić
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
Javna nabavka broj 1.2.17/2016

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE

Nazad
2.1.10/2017 Nabavka materijala za zimsko održavanje puteva
Napred
2.1.3/2016 Radova na postavljanju cevne mreže klimatizacije u delu zgrade Opštinske uprave u Kosjeriću
Izbornik