2.1.10/2017 Набавка материјала за одржавање хигијене

Категорија: Јавне набавке

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
Набавка број 2.1.10/2017

Позив за достављање понуда можете преузети ОВДЕ
Спецификацију материјала можете преузети ОВДЕ
Образац понуде можете преузети ОВДЕ.
Образац структуре цене можете преузети ОВДЕ.
Модел уговора можете преузети ОВДЕ.

Назад
2.2.1/2017 Набавка радијских услуга
Напред
1.2.1/2017 Набавка услуге одржавања уличне расвете
Изборник