1.2.11/2019 Nabavka usluge izrade Izmena i dopuna Plana generalne regulacije grada Kosjerića („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 3/12)

Kategorija: Javne nabavke

Petak, 13. decembar 2019.
Ažurirano: 18. decembar 2019.

Nabavka usluge izrade Izmena i dopuna Plana generalne regulacije grada Kosjerića („Službeni list opštine Kosjerić“, broj 3/12)
Javna nabavka broj 1.2.11/2019

Izmenjenu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Pitanja i odgovore u vezi nabavke možete preuzeti OVDE.
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda možete preuzeti OVDE.

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Nazad
1.3.4/2019 Nabavka radova na krpljenju udarnih rupa na putevima i ulicama na teritoriji opštine Kosjerić – ponovljeni postupak
Napred
1.1.1/2020 Nabavka goriva i materijala za saobraćaj
Izbornik