1.1.1/2018, 1.1.1/2018, 1.1.1/2018, 1.1.1/2018 i nabavka 2.1.2/2018 Nabavka goriva i materijala za saobraćaj za potrebe opštine Kosjerić

Kategorija: Javne nabavke

NABAVKA GORIVA I MATERIJALA ZA SAOBRAĆAJ ZA POTREBE OPŠTINE KOSJERIĆ
Javna nabavka broj 1.1.1/2018,  1.1.1/2018, 1.1.1/2018,  1.1.1/2018 i 2.1.2/2018

Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti OVDE

Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti OVDE
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.
Pitanja i odgovore u vezi nabavke možete preuzeti OVDE

Nazad
2.1.2/2018 Nabavka paketića za školsku slavu Sveti Sava
Napred
2.1.9/2018 Nabavka materijala za potrebe održavanja higijene – ponovljeni postupak
Izbornik