GLASANjE VAN BIRAČKOG MESTA

Kategorija: Parlamentarni izbori 2023

Datum:12.12.2023. god.
Broj: 013–8/2023

GLASANjE VAN BIRAČKOG MESTA

OBAVEŠTAVAJU SE  birači sa teritorije opštine Kosjerić, da u skladu sa članom 96 Zakona o izboru narodnih poslanika, koji glasi:

Birač koji nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu usled teške bolesti, starosti ili invaliditeta može da glasa van biračkog mesta, a na području koje obuhvata biračko mesto, ako o tome obavesti lokalnu izbornu komisiju najranije 72 časa pre dana glasanja a najkasnije do 11.00 časova na dan glasanja, odnosno birački odbor na dan glasanja, najkasnije do 11.00 časova.

Imajući u vidu prednje  navedeno, Opštinskoj izbornoj komisiji Kosjerić,  građani koji ispunjavaju uslov za glasanje van birčakog mesta na teritoriji opštine Kosjerić, mogu se prijaviti na broj telefona 031 781 460 u četvrtak, petak i subotu u periodu od  07 časova do 24 časa.

Na sam dan izbora 17.decembra 2023.g. građani se za glasanje van biračkog mesta prijavljuju Biračkim odborima od 7č do 11č.

Opštinska izborna komisija do otvaranja biračkih mesta na veb-prezentaciji objaviće ukupan broj birača sa područja opštine Kosjerić koji su je do dana glasanja obavestili da žele da glasaju van biračkog mesta.

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA
OPŠTINE KOSJERIĆ

Nazad
OBAVEŠTENjE PREDSEDNICIMA BIRAČKIH ODOBRA
Napred
Ukupan broj birača po biračkim mestima
Izbornik