Zbirna izborna lista za lokalne izbore raspisane za 28. mart 2021. godine

Kategorija: Izbori 2021

Na osnovu člana 26. stav 1. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 34/10 – odluka US, 54/11, 12/20 i 16/20 -autentično tumačenje),
Opštinska izborna komisija u Kosjeriću, na sednici održanoj 14. marta 2021. godine, donela je

R E Š E Nj E
O UTVRĐIVANjU ZBIRNE IZBORNE LISTE

Utvrđuje se Zbirna izborna lista kandidata za odbornike Skupštine opštine Kosjerić, na izborima raspisanim za 28. mart 2021. godine, i to:

1. Aleksandar Vučić – Za budućnost Kosjerića – Ivica Dačić

Kandidati na izbornoj listi su:

Red. br. Ime i prezime Godina rođenja Zanimanje Mesto prebivališta
1. Žarko Đokić 1981 Diplomirani ekonomista Kosjerić
2. Gordana Josipović 1975 Diplomirani ekonomista Selo Kosjerić
3. dr Ilija Vukadinović 1962 Pedijatar Kosjerić
4. Tatjana Koković 1974 Diplomirani inženjer stočarstva Kosjerić
5. Dragan Blagojević 1953 Preduzetnik Kosjerić
6. Milica Jovović 1990 Spec. struk. inž. menadžmenta Mrčići
7. Dragan Tripković 1977 Ekonomski tehničar Kosjerić
8. Svetozar Krsmanović 1967 Instruktor saobraćaja Selo Kosjerić
9. Branko Spasojević 1961 Penzioner Kosjerić
10. Jelena Zekanović 1984 Ekonomski tehničar Kosjerić
11. Bratimir Dolaš 1968 Turistički tehničar Kosjerić
12. Miloje Radovanović 1954 Penzioner Kosjerić
13. Andrija Cvetković 1985 Automehaničar Godečevo
14. Biljana Vitezović 1984 Ekonomski tehničar Bjeloperica
15. Dragana Marković 1981 Frizer Ševrljuge
16. Zoran Marković 1959 Poljoprivrednik Makovište
17. Slobodan Novaković 1971 Muzičar Tubići
18. Nataša Ilić 1994 Strukovni vaspitač Makovište
19. Radoje Blagojević 1995 Poljoprivrednik Ruda Bukva
20. Snežana Radović 1982 Ekonomski tehničar Kosjerić
21. Radojko Gavrilović 1969 Poljoprivrednik Makovište
22. Jasmina Divnić 1990 Medicinski tehničar Mionica
23. Marko Stefanović 1988 Medicinski tehničar Kosjerić
24. Danijela Paunović 1991 Ekonomski tehničar Kosjerić
25. Zorica Matić 1973 Radnik Kosjerić
26. Filip Jovanović 1994 Student Godečevo
27. Goran Grujović 1988 Šumarski tehničar Selo Kosjerić

 

2. NADA za Kosjerić – NACIONALNO DEMOKRATSKA ALTERNATIVA – Miloš Jovanović – Demokratska stranka Srbije – Žika Gojković – Pokret obnove Kraljevine Srbije

Kandidati na izbornoj listi su:

Red. br. Ime i prezime Godina rođenja Zanimanje Mesto prebivališta
1. Milan Ralić 1973 Preduzetnik Mrčići
2. Draško Radojičić 1977 Poljoprivrednik Kosjerić
3. Vesna Pejović 1977 Medicinska sestra Rosići
4. Zoran Zarić 1969 Preduzetnik Kosjerić
5. Dušica Tupajić 1987 Domaćica Kosjerić
6. Saša Radivojević 1978 Elektrotehničar Galovići
7. Milan Tomić 1957 Ekonomista Kosjerić
8. Goran Rstić 1984 Privatni preduzetnik Selo Kosjerić
9. Milena Gavrilović 1970 Poslovni menadžer Selo Kosjerić
10. Jelena Pantović 1998 Ekonomski tehničar Kosjerić
11. Bojan Stojadinović 1982 Radnik Kosjerić
12. Dejan Damjanović 1996 Mesar Makovište
13. Radul Milošević 1960 Metalostrugar Kosjerić
14. Angelina Božović 1968 Ugostitelj Subjel
15. Jelena Radovanović 1961 Ekonomista Rosići
16. Borisav Marković 1969 Metalostrugar Mrčići
17. Radan Marjanović 1985 Konobar Varda
18. Radovan Radosavljević 1978 Autoelektričar Tubići
19. Olivera Gligorijević 1991 Saobraćajni tehničar Godljevo
20. Ana Marić 1986 Kozmetičar Kosjerić
21.  Vidosav Velimirović 1971  Mašinski tehničar Drenovci
22. Vesna Gagić 1988 Ekonomski tehničar Stojići
23. Marijana Radojičić 1982 Frizer Varda
24. Predrag Tejić 1965 Elektrotehničar Kosjerić
25. Milica Ralić 1997 Student Mrčići
26. Milan Petronijević 1993 Radnik Selo Kosjerić

 

3. DOMAĆINI DA POBEDE – MILAN STAMATOVIĆ

Kandidati na izbornoj listi su:

Red. br. Ime i prezime Godina rođenja Zanimanje Mesto prebivališta
1. Dragan Gligorijević 1957 Lekar Kosjerić
2. Milorad Nikolić 1987 Privatni preduzetnik Varda
3.  Miladin Kovačević 1966 Elektromehaničar Cikote
4. Tanja Sekulić 2000 Ekonomski tehničar Tubići
5. Ljiljana Obrenović 1978 Domaćica Seča Reka
6. Mirko Gligorijević 1968 Elektrotehničar Kosjerić
7. Milivoje Trifunović 1966 Automehaničar Skakavci
8. Zoran Lapčević 1971 Privatni preduzetnik Kosjerić
9. Slađana Vitezović 1970 Prosvetni radnik Tubići
10. Milanka Živković 1976 Domaćica Seča Reka
11. Vladan Mitrović 1970 Trgovac Kosjerić
12. Zoran Mitrović 1964 Radnik Godljevo
13. Dane Eror 1992 Elektrotehničar Kosjerić
14. Zorica Stefanović 1967 Medicinska sestra Kosjerić
15. Tamara Marković 1999 Fitnes instruktor Kosjerić
16. Milovan Jevtić 1976 Poljoprivrednik Makovište
17. Dejan Dimitrijević 1978 Mašinski tehničar Kosjerić
18. Vidan Đurović 1968 Mašinbravar Selo Kosjerić
19. Milesa Obradović 1977 Veterinarski tehničar Kosjerić
20. Dragana Radovanović 1992 Medicinska sestra Ruda Bukva
21. Siniša Đurić 1994 Elektrotehničar Kosjerić
22. Mikailo Petrović 1956 Zemljoradnik Radanovci
23. Goran Matović 1976 Mašinski tehničar Skakavci
24. Dragica Petronijević 1965 Privatni preduzetnik Brajkovići
25. Marina Petrović Milovanović 1985 Knjigovodstveni radnik Kosjerić
26. Dragojle Ješić 1962 Radnik Galovići
27. Dragana Ostojić 1994 Ekonomski tehničar Tubići

 

4. Čisti ljudi za čist Kosjerić

Kandidati na izbornoj listi su:

Red. br. Ime i prezime Godina rođenja Zanimanje Mesto prebivališta
1.  Mihajilo Joksimović 1970 Profesor razredne nastave Skakavci
2. Branka Jevtić – Marković 1984 Diplomirani mašinski inženjer Selo Kosjerić
3. Milena Orubović Đukić 1984 Profesor engleskog jezika Kosjerić
4. Milorad Mitrović 1972 Inženjer mašinstva Selo Kosjerić
5. Vladan Todorović 1978 Nacionalni odbojkaški sudija Kosjerić
6. Svetozar Surtov 1987 Diplomirani profesor fizičke kulture Brajkovići
7. Jelena Radosavljević 1974 Ginekološko akušerska sestra Kosjerić
8. Predrag Stojanović 1978 Diplomirani inženjer mašinstva Kosjerić
9. Vladan Sekulić 1972 Analitičar Kosjerić
10. Dragica Josipović 1954 Penzioner Ševrljuge
11. Željko Jakovljević 1981 Automehaničar Selo Kosjerić
12. Milivoje Nikić 1956 Mašinski inženjer u penziji Kosjerić
13. Julka Joksimović 1977 Komercijalni tehničar Skakavci
14. Milorad Cvetković 1968 Poljoprivrednik Dubnica
15. Dušica Jovanović Ekonomista Kosjerić
16. Predrag Pantić 1974 Metalostrugar Kosjerić
17. Vesna Tanasković 1976 Ekonomski tehničar Kosjerić
18. Vladimir Aleksić 1973 Elektrotehničar Kosjerić
19. Dragana Nikolić 1999 Ugostiteljski tehničar Paramun
20. Radovan Milosavljević 1976 Automehaničar Kosjerić
21. Aleksandra Todorović 1997 Student Dubnica
22. Dragoman Todorović 1958 Pogonski električar Godečevo
23. Nemanja Radosavljević 2000 Veterinarski tehničar Kosjerić
24. Jovana Pajić 1985 Kuvar Mrčići
25. Radiša Milović 1950 Penzioner Kosjerić
26. Mira Ostojić 1992 Trgovac Mušići
27. Branislav Odobašić 1952 Penzioner Kosjerić

 

5. Dr. VOJISLAV ŠEŠELj – SRPSKA RADIKALNA STRANKA

Kandidati na izbornoj listi su:

Red. br. Ime i prezime Godina rođenja Zanimanje Mesto prebivališta
1. Dragoslav Rakić 1968 Građevinski tehničar Selo Kosjerić
2. Radenko Višnjić 1960 Diplomirani ekonomista Mionica
3. Stojanka Mijailović 1994 Trgovac Ševrljuge
4. Mileta Dejanović 1958 Mesar Mionica
5. Milena Milović 1971 Prehrambeni tehničar Kosjerić
6. Đorđe Lazić 1969 Radnik Ševrljuge
7. Dragan Božić 1978 Radnik Selo Kosjerić
8. Danijela Polić 1984 Poljoprivredni tehničar Galovići
9. Željko Petrović 1999 Elektrotehničar Selo Kosjerić
10. Milan Đorđević 1982 Radnik Brajkovići

 

Broj: 013-29/2021
U Kosjeriću, 14. marta 2021. godine

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA U KOSJERIĆU

PREDSEDNIK KOMISIJE,
Sandra Filipović, mast. prav

Nazad
Proglašena peta izborna lista kandidata za odbornike – DR VOJISLAV ŠEŠELj-SRPSKA RADIKALNA STRANKA
Napred
Odluka o utvrđivanju i objavljivanju ukupnog broja birača na teritoriji opštine Kosjerić
Izbornik