Odluka o utvrđivanju i objavljivanju ukupnog broja birača na teritoriji opštine Kosjerić

Kategorija: Izbori 2021

Republika Srbija
Opština Kosjerić
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

Na osnovu člana 15. stav 1. tačka 12) Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“, broj 129-07, 34/10-odluka US, 54/11, 16/20-autentično tumačenje i 68/20) člana 18. i 24. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“, broj 104/09 i 99/11) i Pravilnika opštinske izborne Komisije u Kosjeriću, Opštinska izborna Komisija u Kosjeriću, na sednici održanoj dana 14.03.2021. godine, donela je

ODLUKU
O UTVRĐIVANjU I OBJAVLjIVANjU UKUPNOG BROJA BIRAČA
NA TERITORIJI OPŠTINE KOSJERIĆ

  1. Ukupan broj birača na teritoriji opštine Kosjerić na dan 12. marta 2021.godine u 24,00 časa je 9.329.
  2. Ovu Odluku objaviti u „Službenom listu opštine Kosjerić“.

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA U KOSJERIĆU

Broj: 013-32/2021
Datum: 14.03.2021. godine

PREDSEDNIK KOMISIJE
Sandra Filipović, master pravnik

Nazad
Zbirna izborna lista za lokalne izbore raspisane za 28. mart 2021. godine
Napred
Odluka o određivanju broja glasačkih listića za glasanje na izborima za odbornike Skupštine opštine Kosjerić, raspisane za 28. mart 2021. godine
Izbornik