Odluka o određivanju broja glasačkih listića za glasanje na izborima za odbornike Skupštine opštine Kosjerić, raspisane za 28. mart 2021. godine

Kategorija: Izbori 2021

Na osnovu člana 28. Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“ broj 129/2007,34/2010-odlkuka US, 54/2011, 12/2020, 16/2020-autentično tumačenje i 68/2020), Opštinska izborna komisija u Kosjeriću, na sednici održanoj dana 14.03.2021.godine, donela je:

ODLUKU
O ODREĐIVANjU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA GLASANjE NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE KOSJERIĆ KOJI ĆE SE ODRŽATI 28. MARTA 2021.GODINE

  1. Za glasanje na izborima za odbornike skupštine opštine Kosjerić, raspisanim za 28. mart 2021. godine, štampaće se 9.350 glasačkih listića.
  2. Broj glasačkih listića iz tačke 1. ove odluke obuhvata broj 9.329, što je ukupan broj birača upisanih u Jedinstveni birački spisak za teritoriju opštine Kosjerić, i broj 27, kao rezervu glasačkih listića od 0,3% od ukupnog broja upisanih birača.
  3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu opštine Kosjerić“ .

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA U KOSJERIĆU

Broj: 013-31/2021
Datum: 14.03.2021. godine

PREDSEDNIK KOMISIJE,
Sandra Filipović, mast.prav.

Nazad
Odluka o utvrđivanju i objavljivanju ukupnog broja birača na teritoriji opštine Kosjerić
Napred
Saopštenje Opštinske izborne komisije – glasanje van biračkog mesta
Izbornik