Увид у део Јединстевног бирачког списка за подручје општине Косјерић

Категорија: Актуелности

На основу члана 14. став 1. и члана 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и тачке 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службсни гласник РС“, бр. 15/12 и 88/18), Општинска управа општине Косјерић

ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Косјерић, изложен је у седишту Општинске управе Косјерић, Косјерић, ул. Олге Грбић број 10, канцеларија број 2.
Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су унисани подаци тачни.
Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Косјерић могу поднсти Општинској управи у времену од 07.30-15.30 часова сваког радног дана и у нерадне дане најкасније до дана закључења бирачког списка 10.04.2020. године до 24.00 часа.
Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.
Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка 04.04.2020. године поднети захтев да се у бирачки списак упише подагак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Косјерић (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичпој интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

У Косјерићу, 5. марта 2020. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,
Славица Петровић

Назад
Дом здравља добио грант Министарства здравља и Светске банке
Напред
Информације о CORVID-19
Изборник